Wennen

Even wennen

 

Voor zowel ouders als kinderen is het prettig om te kunnen wennen aan hun tweede thuis. BORUS Kinderopvang biedt zowel kinderen als ouders de mogelijkheid om te wennen. Het doel hiervan is het rustig vertrouwd raken van uw kind met de nieuwe omgeving, de medewerkers en het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie tussen uw kind, uzelf en BORUS.

 

Eerst een intakegesprek

 

Enkele weken voorafgaand aan de door u opgegeven plaatsingsdatum zal de vaste medewerker van de groep contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen.

 

Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de pedagogisch medewerkers en vertellen wij u meer over betreffende groep en de dagelijkse gang van zaken. Ook willen wij graag u en uw kind(eren) beter leren kennen om zo gezamenlijk een vertrouwensband op te kunnen bouwen.

 

Wij willen graag van alles weten over uw kind zoals o.a. het voedingspatroon, het slaapritme en uw eventuele specifieke wensen en gewoonten.

 

Vervolgens zullen wij samen met u de wenmomenten inplannen.

 

Hoe gaat dat wennen?

 

De wenmomenten vallen kosteloos onder het contract en worden bij voorkeur in de 2 weken voorafgaand aan de eerste reguliere opvangdag gepland.

 

Kinderen die voor het eerst naar BORUS komen zijn er bij gebaat om te komen wennen. Hierbij maken wij onderscheid in het wennen voor kinderen tot 1 jaar en kinderen vanaf 1 jaar.

 

Voor het welbevinden van baby’s hanteert BORUS 3 wenmomenten op 3 verschillende dagen, waarbij de wentijd langzaam wordt opgebouwd. Op de eerste twee dagen komt het kind maximaal 2,5 uur en op de derde dag maximaal een halve dag.

 

Voor de dreumes- en peuterleeftijd hanteert BORUS 2 wendagdelen. Deze wendagdelen kunnen niet als 1 hele wendag ingezet worden, zodat uw kind rustig vertrouwd kan raken.

 

Indien uw kind een langere gewenningsperiode nodig heeft, dan kan dit in overleg met de vestigingsmanager worden afgestemd. Extra wenmomenten worden vanwege de planning wel na de plaatsingsdatum gepland en zal met u worden besproken.

 

Mocht het zo zijn dat uw kind van stamgroep wil/moet wisselen dan zal uw kind na overleg met u en de pedagogisch medewerkers intern op de nieuwe groep gaan wennen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de 3-jarigen die doorgroeien naar de 3+ groep. De kinderen die bijna 3 jaar worden, mogen spelenderwijs al een paar keer komen kijken op de 3+ groep. Het wennen gaat heel geleidelijk en wanneer uw kind vertrouwd s met de nieuwe groep, plannen wij in overleg met u de overstap naar de nieuwe groep.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182