Vaccineren

Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht betreffende het vaccineren van kinderen, en het groeiende aantal ouders dat ervoor kiest om hun kind geen vaccinatieprogramma te laten volgen.

 

Een normaal vaccinatieprogramma om het kind de eerste bescherming te geven is doorlopen na 14 maanden. Tot die tijd heeft het kind geen volledige ‘ beschermende schil’.

 

Kinderen die geen vaccinatieprogramma volgen worden bij Borus niet geweerd van de opvang. Immers, op ‘vaccinatie overtuiging’ kan, mag en wil men niet discrimineren.

 

Borus heeft hierover gesproken met de diverse oudercommissies en hierna geïnventariseerd hoeveel kinderen er bij Borus in het kinderdagverblijf niet zijn ingeënt. Alle kinderen volgen een vaccinatie programma, of hebben dit reeds gevolgd. Omdat we deze informatie van ouders ontvangen maar niet met 100 % zekerheid kunnen zeggen dat dit ook werkelijk zo is, willen wij u vragen het vaccinatie boekje mee te brengen naar de groepsleidster van uw groep zodat we een kopie kunnen maken voor in het kinddossier.

 

Als ouders hun kind niet laten inenten, moeten ze dit laten weten aan Borus. En vervolgens zullen de andere ouders in het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte worden gesteld. Zo kunnen zij een eerlijke afweging maken of ze hun kind daaraan willen blootstellen of niet”. (nov. 2016).

 

Wat is het beleid van Borus voor inenting en vaccinatie?

 

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie.

 

Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is. Wanneer uw kind ouder is dan 14 maanden heeft uw kind voor de ‘vaccinatie’ ziektes al afweerstoffen aangemaakt.

 

Wat doet Borus om risico’s te beperken?

 

Wanneer bekend wordt een dat bepaalde kinderziekte op een vestiging heerst, schroeft Borus direct de hygiëneregels verder op.

 

Wij informeren u dezelfde dag van constatering of vermoeden van ziekte per mail over de “vaccinatie” ziektes: Difterie /Kinkhoest/Tetanus/Polio/Bof/Mazelen/Rode Hond met hierbij de maatregelen die ouders kunnen nemen en de maatregelen die Borus neemt.

 

Voor de meeste (normale) kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen komen. De informatie /aankondiging van de ziekte worden in dit geval op alle presentatieborden naast de groep opgehangen.

 

Wilt u meer weten over kinderziektes? Kijk dan op www.rivm.nl. Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182