4 ogen/oren principe

Per 1 juli 2013 is het verplicht in de kinderopvang om te voldoen aan het 4-ogen/oren principe. Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, mits er op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

 

De GGD controleert hierop. BORUS Kinderopvang is hierop voorbereid en voldoet aan dit 4-ogen/oren principe. De meeste vestigingen van BORUS zijn zodanig gebouwd dat er goed zicht is op de eigen groep, de koppelgroep en de sanitaire ruimte. De (groeps)ruimtes zijn zo transparant mogelijk met veel glas, de deuren staan geregeld open en in de slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. Medewerkers spreken elkaar aan en er is transparantie in de organisatie.

 

Tijdens haal en brengmomenten worden groepen indien mogelijk samengevoegd. De exacte invulling van het 4 ogen principe verschilt per vestiging en is uitgeschreven in het pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan ligt ter inzage op de groep van uw kind en kunt u bij de medewerkers opvragen.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182