Plaatsingsovereenkomst & procedure

Aangezien wij kinderen van 10 weken oud kunnen plaatsen, kunt u uw ongeboren kindje laten inschrijven vanaf het moment dat u 12 weken zwanger bent.

 

Bij aanmelding van uw ongeboren kindje dient u een zwangerschapsverklaring mee te sturen waarin de uitgerekende geboortedatum vermeld staat. Als uw kindje geboren is vernemen wij dit graag d.m.v. een geboortekaartje, zodat wij de plaatsingsovereenkomst kunnen opstellen.

 

Wanneer u op de wachtlijst staat en uw aanmelding wilt intrekken, vernemen wij dit graag schriftelijk van u.

 

Als de plaatsing definitief is, wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek. In dit gesprek worden de specifieke wensen van zowel ouder/verzorger als kind besproken.

 

Tevens kunt u kennismaken met de vaste pedagogisch medewerkers van de basis/stamgroep waarop uw kind geplaatst wordt.

 

BORUS Kinderopvang hanteert voor het welbevinden van baby’s 3 wenmomenten op 3 verschillende dagen in een periode van twee weken, waarbij de wentijd langzaam wordt opgebouwd. Op de eerste twee dagen komt het kind maximaal 2,5 uur en op de derde dag maximaal een halve dag. Wij kiezen voor een wat langere wenperiode voor hele kleine kinderen omdat uit onderzoek gebleken is dat een korte of geen wenperiode voor baby’s niet prettig is. Gedurende de wenperiode wordt de basis gelegd voor een goede relatie.

 

Dit betekent dat uw kind zich veilig zal voelen in de nieuwe omgeving en vertrouwd raakt met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. De wenperiode verloopt in overleg met u en de pedagogisch medewerkers.

 

Bij plaatsing houden wij rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de groep. Het aantal beroepskrachten dat samenhangt met het aantal kinderen per leeftijdscategorie berekenen wij aan de hand van de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang.

 

Als er al een broertje of zusje bij ons op het kinderdagverblijf zit, dan wordt er voorrang gegeven aan zijn/haar broertje of zusje.

 

Behalve de overeengekomen dagen kan uw kind, indien er plaats is, een extra dag  komen voor de vaste prijs.

 

Wanneer u verandering wilt aanbrengen in de overeenkomst vragen wij u dit schriftelijk te doen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan per de 1e of de 16e van de maand.

 

Wilt u het aantal dagen veranderen, dan is de opzegtermijn 1 maand, per 1e of 16e van de maand.

 

De ouderbijdrage dient per maand vooruit voldaan te worden. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso.

 

De (feest)dagen waarop BORUS Kinderopvang gesloten is worden doorbetaald.

 

Op de kosten van kinderopvang zijn fiscale regelingen van toepassing. Informeer hiernaar bij uw werkgever, belastingadviseur of de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

 

Indien een kind een medische indicatie heeft/ krijgt, dient in overleg te worden vastgesteld of opvang mogelijk is. Zie voor uitgebreide informatie ons protocol medicatieverstrekking en medisch handelen dat op elke vestiging aanwezig is.

 

Er zijn een aantal redenen voor het kinderdagverblijf om de overeenkomst te verbreken:

 

  • Wanneer ouder(s)/verzorger(s) zich niet houden aan de gestelde huisregels;
  • Als handhaving van een kind niet verantwoord is;
  • In geval van wanbetaling door ouder(s)/verzorger(s).

 

Indien na een aantal aanmaningen gedurende een maand geen ouderbijdrage is betaald, zal uw kind worden uitgeschreven.

 

U blijft betalingsplichtig over deze periode.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182