Privacyverklaring Borus

Persoongegevens die worden verwerkt
Borus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt / wil gaan maken van de diensten van Borus, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.borus.nl verstrekt. Borus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Voor en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN nummer

 

Waarom Borus deze gegevens nodig heeft
Borus verwerkt uw persoonsgegeven on telefonisch contact op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of on u schriftelijk (per e-mail en/of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding bijvoorbeeld.

 

Daarnaast kan Borus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten plaatsingsovereenkomst, zijnde de kinderopvang voor uw kind.

 

De geboortedatum en BSN nummers worden gevraagd en gebruikt wanneer u een plaatsingsovereenkomst voor uw kind aanvraagt. Deze gegevens worden gebruikt om de plaatsingsovereenkomst conform de wettelijke bepalingen hiervoor op te kunnen stellen.

 

Hoe lang Borus gegevens bewaart
Borus bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

 

Delen met anderen
Borus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Borus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Borus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics
Borus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Borus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor neer informatie. Ook treft u het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Borus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Borus heeft zelf geen adverteerders op haar website.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Borus heeft hier geen invloed op.

 

Borus heeft Google geen toestemming gegeven om via Borus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@borus.nl. Borus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
Borus neemt de besche4rming van uw gegevens serieus en neemt daartoe passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Borus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Borus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Borus. ww.borus.nl is een website van Borus. Borus is als volgt te bereiken:

 

BORUS Kinderopvang, Zijdelveld 21, 1421 TG Uithoorn.
Tel: 0297-522182

 

K.v.K Amsterdam nr. 33294823