Inschrijven

Op het inschrijfformulier geeft u o.a. aan op welke dagen u van kinderopvang gebruik wenst te maken en vanaf wanneer. BORUS Kinderopvang zal vervolgens op basis van uw wensen een plaatsingsovereenkomst opstellen waarmee u de plaatsing door ondertekening definitief kunt maken.

 

De ouderbijdrage dient per maand vooruit voldaan te worden. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. De (feest)dagen waarop BORUS gesloten is worden doorbetaald.

 

Let op!

 

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Het liefst zodra u weet dat uw kind naar de opvang gaat. Vraagt u deze toeslag pas aan wanneer uw kind al naar de kinderopvang gaat? Dan kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin u de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182