Oudercommissie

Betrokken ouders

 

De Wet kinderopvang stelt sinds 2005 een oudercommissie verplicht op iedere vestiging van een kinderopvang organisatie en geeft deze oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. Ook binnen iedere BORUS vestiging is een oudercommissie benoemd, waarin ouders zitting hebben.

 

De oudercommissie stelt zich tot doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij vertegenwoordigt de oudercommissie de ouders en kan zij namens de ouders het management van BORUS adviseren inzake het beleid.

 

Hierbij treedt de oudercommissie op als contactpersoon tussen de ouders en het management van BORUS. Op deze wijze worden adviezen formeel ingediend en behandeld. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie. Voor individuele klachten dient de klachtenprocedure gevolgd te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende BORUS vestiging.

 

Communicatie oudercommissie

 

Voor contactgegevens van leden van de oudercommissie kunt u zich wenden tot het secretariaat van BORUS.

 

Telefoon: 0297-522182,

e-mail: info@borus.nl.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182