Klachtenprocedure

Ofschoon het BORUS-team zich voor 100% voor u en uw kind inzet, zal het kunnen voorkomen dat u het met bepaalde zaken niet eens bent. Het is voor het kinderdagverblijf van groot belang dat u uw klachten aan ons kenbaar maakt opdat wij onze dienstverlening waar mogelijk kunnen aanpassen. Wij hopen op deze manier eventuele toekomstige problemen op adequate wijze het hoofd te kunnen bieden. Tenslotte: problemen zijn er om op te lossen.

 

Via onderstaande link kunt u de volledige klachtenprocedure downloaden.

 

klachtenprocedure 180101

 

Via deze link kunt u het klachtenverslag van 2021 lezen

 

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182