BORUS Academy

Het opleidingsprogramma van BORUS Kinderopvang

 

BORUS Kinderopvang is van mening dat een opleiding niet stopt bij het behalen van een certificaat. Verkregen kennis dient op de juiste wijze in praktijk te gebracht worden. Een opleiding gecombineerd met specifieke training, draagt bij aan de kwaliteit van de kinderopvang en inspireert pedagogisch medewerkers.

 

Met BORUS Academy maakt BORUS training en coaching van medewerkers een integraal onderdeel van haar organisatie.

 

Orthopedagoog Jeanine van Dijk verzorgt niet alleen de trainingen, zij begeleidt tevens de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk. Zo ontstaat een goed beeld waar pedagogische medewerkers behoefte aan hebben. Training en begeleiding op de werkvloer worden zo op elkaar afgestemd.

 

Jeanine van Dijk geeft aan: “Ik ken BORUS Kinderopvang al langere tijd. Het kwaliteitsbeleid van BORUS sluit aan bij mijn ambities om kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de afgelopen 15 jaar is het accent in de kinderopvang verschoven van ‘verzorging’ naar ‘ontwikkeling’ van kinderen. Als orthopedagoog heb ik mij gespecialiseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze kennis draag ik over aan de pedagogisch medewerkers van BORUS en gezamenlijk zetten we ons in voor de ontwikkeling van de kinderen bij BORUS.”

 

BORUS is gecertificeerd om zelf opleidingen te verzorgen waarbij medewerkers een landelijk erkend certificaat behalen.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182