Welk programma

Op de peuteropvang wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Uk & Puk is speciaal ontwikkelt voor gebruik in de Kinderopvang. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden: spreken, luisteren en het vergroten van de woordenschat.

 

Puk is een pop, de rode draad en vast onderdeel van de groep. Puk draagt bij aan de onderlinge interactie tussen kinderen. Met Puk erbij kunnen kinderen zich op een speelse manier ontwikkelen. Hij maakt deel uit van de groep en is het speelmaatje van de kinderen. Puk maakt herkenbare dingen mee voor de kinderen waardoor ze zich met hem kunnen identificeren. Via Puk kunnen de beroepskrachten de kinderen betrekken bij activiteiten en kunnen ze op een veilige en speelse manier interactie uitlokken. Zowel verbaal als non verbaal.

 

Er wordt gewerkt met 12 thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Per kalenderjaar wordt er vastgesteld welke thema’s er worden behandeld.

 

Onderdeel van de methode is de samenwerking met de ouders, we doen het samen. Het grootste succes wordt behaald wanneer ouders en de groep samenwerken.

 

De beroepskrachten VVE zijn geschoold in de taaleis 3F, zij zijn opgeleid in het werken met de methode Uk & Puk en in Opbrengstgericht werken.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182