Uithoorn kosten

De gemeente Uithoorn subsidieert Voorschoolse Educatie en de Peuteropvang.

 

Peuters met VVE indicatie
Kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen naar de peuteropvang. De gemeente Uithoorn subsidieert daarvan 2 dagdelen. Wanneer u recht heeft op Kinderopvangtoeslag vraagt u voor de overige 2 dagdelen Kinderopvangtoeslag aan. Indien u geen gebruik maakt van kinderopvangtoeslag betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage zie de onderstaande tabel.

 

Peuteropvang met subsidie
Kinderen komen 2 dagdelen. Wanneer u als ouder geen gebruik maakt van kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat niet beide maar één van u werkt of omdat u een uitkering heeft, betaalt de gemeente een deel van de peuteropvang. U betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

 

Peuteropvang met gebruik van Kinderopvangtoeslag
U kunt zelf bepalen hoeveel dagdelen u gebruik wilt maken van de peuteropvang. Voor deze vorm van opvang vraagt u kinderopvangtoeslag aan.

 

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

 

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. U moet wonen in de gemeente waar uw kind de peuteropvang bezoekt. Deze vorm van peuteropvang is 40 weken per jaar geopend.

 

De ouderbijdragetabel 2022 voor VVE kinderen en voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

 

Ouderbijdrage per maand bij een uurtarief van € 9,85

 

Gezinsinkomen                             

 

€ 0 € 20.585 € 15*
€ 20.585 € 31.649 € 47
€ 31.649 € 43.551 € 61
€ 43.551 € 59.236 € 74
€ 59.236 € 5.147 € 103
€ 85.147 € 117.990 € 144
€ 117.990 en hoger € 186

 

*Ouders in deze inkomensgroep hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182