Groepssamenstelling

De groepen

 

Naschoolse opvang (NSO) biedt kinderen van 4 t/m 13 jaar (groep 1 t/m groep 8 van de basisschool) een gezellige en veilige plaats om na schooltijd en tijdens schoolvakanties te kunnen spelen en ontspannen en/of mee te doen aan uitdagende thema’s en workshops.

 

Ze kunnen spelen met leeftijdgenootjes, soms van dezelfde school en soms zelfs uit dezelfde klas.  De Naschoolse opvang kan maximaal 4 groepen creëren die opvang bieden aan elk maximaal 20 kinderen.

 

Het aantal beroepskrachten dat samenhangt met het aantal kinderen per leeftijdscategorie berekenen wij aan de hand van de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang:

 

Leeftijd beroepskrachten Maximale aantal
4-13 jaar 1 10 kinderen
4-8 jaar 1 10 kinderen

 

BORUS Kinderopvang heeft voor deze groep kinderen een prachtige accommodatie ingericht, waar kinderen een brede keuze aan mogelijkheden geboden wordt om op een plezierige en gezellige manier te ontspannen. Daarnaast kunnen kinderen natuurlijk, eventueel onder begeleiding, huiswerk maken.

 

Binnen de NSO groepen van BORUS Kinderopvang is het gebruikelijk om tijdens studiedagen en schoolvakanties aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng en haalmomenten, de groepen samen te voegen. Dit in verband met de werktijden van onze medewerkers om zo vanaf het moment dat we open zijn tot het moment dat BORUS sluit te voldoen aan de 3 uurs regeling.

 

Samenvoegen van BSO-groepen

 

Als er op bepaalde dagen in een week minder kinderen aanwezig zijn, of tijdens vakanties, worden BSO-groepen structureel samengevoegd. De vaste pedagogisch medewerker blijft bij de kinderen van de groep waardoor de stabiliteit en veiligheid voor de kinderen gewaarborgd blijft. U wordt hier uiteraard van te voren over geïnformeerd. Zo wordt het samenvoegen o.a. besproken tijdens het intake gesprek, is vermeld op het informatieborden naast de groep en krijgt u bij wijzigingen schriftelijk bericht.

 

Half uurs regeling NSO

 

Voor de flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk om in de Naschoolse opvang, op reguliere schooldagen, een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers in te zetten dan dat er vereist zijn. Tijdens studiedagen en vakanties geldt voor de NSO de 3 uurs regeling die voor het kinderdagverblijf van kracht is.

 

Dit  houdt in dat:

 

BORUS maakt gebruik van de mogelijkheid om binnen de Naschoolse opvang, tijdens studiedagen en schoolvakanties,  maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten in te zetten dan die dag vereist zijn. Dit mag alleen binnen bepaalde tijdvakken plaatsvinden.

 

Deze tijdvakken zijn:

 

  • tot 9.30 uur
  • tussen 12.30 en 15.00 uur
  • na 16.30 uur

 

In de tijdvakken tussen 9.30 en 12.30 uur en tussen 15.00 en 16.30 uur is geen onderbezetting toegestaan.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182