Safety, health and hygiene

BORUS hanteert de Protocollen Veiligheid, Gezondheid en Hygiëne in het dagelijkse werk. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Jaarlijks word ook de Risico  Inventarisatie  en Evaluatie op alle groepen uitgevoerd en een plan van aanpak geschreven. Deze worden door de GGD beoordeeld. Indien nodig worden protocollen/werkinstructies aangepast.  Desgewenst zijn deze protocollen op aanvraag bij de vestigingsmanager ter inzage beschikbaar. De veiligheid van de accommodatie wordt jaarlijks geïnspecteerd door de brandweer. Jaarlijks houden wij met de kinderen een ontruimingsoefening.

Need advice?

BORUS is happy to help you make the right choice and give you appropriate advice. Call us at: 0297 522 182