Simply register your child online at BORUS

Gegevens kind / Child data

( * velden zijn verplicht / fields are required )

Is de naam nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is the name not yet known? Then enter "Not known".
Is het BSN nummer nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is the BSN number not yet known? Then enter "Not known".
Is de naam nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is the name not yet known? Then enter "Not known".
Is de geboortedatum nog niet bekend? Vul dan uitgerekende datum in. / Is the date of birth not yet known? Then enter the due date.
Verplicht voor NSO of VSO / Mandatory for NSO or VSO

Gegevens verzorger 1 / Data caretaker 1

Gegevens verzorger 2 / Data caretaker 2

Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Bij een combinatie van opvang a.u.b. contact opnemen met info@borus.nl of 0297-522182 / If you want a combination of the above, please contact info@borus.nl of call 0297-522182
Ik wil een strippenkaart voor mijn kinderen zodat ze (ook) incidenteel kunnen overblijven, ik meld ze dan 1 dag van te voren aan via info@borus.nl. Ik betaal €20.00 voor 10 strippen op een kaart. Deze wordt vooraf geïncasseerd en als de strippenkaart leeg is maakt Borus automatisch een nieuwe aan. Ik ontvang een overzicht van data waarop mijn kinderen incidenteel zijn geweest. / I want a strip card for my children so they can (also) occasionally remain, I report them one day in advance via info@borus.nl. I pay € 20.00 for 10 strips on a card. This will be debited in advance and Borus will automatically create a new one if the strip card is empty. I receive an overview of dates on which my children have been incidental.

Ondergetekende (en/of mede-ouder/voogd) is (zijn) tussen de middag te bereiken onder telefoonnummer(s): / The undersigned (and / or co-parent / guardian) can be reached by phone at noon (s):

Is de naam nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is the name not yet known? Then enter "Not known".
Is het BSN nummer nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is the BSN number not yet known? Then enter "Not known".
Is de naam nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is the name not yet known? Then enter "Not known".
Is de geboortedatum nog niet bekend? Vul dan niks in. / Is the date of birth not yet known? Do not enter anything.
Is dit nog niet bekend? Vul dan "Niet bekend" in. / Is this not yet known? Then enter "Not known".
Ik wil een strippenkaart voor mijn kinderen zodat ze (ook) incidenteel kunnen overblijven, ik meld ze dan 1 dag van te voren aan via info@borus.nl. Ik betaal €20.00 voor 10 strippen op een kaart. Deze wordt vooraf geïncasseerd en als de strippenkaart leeg is maakt Borus automatisch een nieuwe aan. Ik ontvang een overzicht van data waarop mijn kinderen incidenteel zijn geweest. / I want a strip card for my children so they can (also) occasionally remain, I report them one day in advance via info@borus.nl. I pay € 20.00 for 10 strips on a card. This will be debited in advance and Borus will automatically create a new one if the strip card is empty. I receive an overview of dates on which my children have been incidental.

Ondergetekende (en/of mede-ouder/voogd) is (zijn) tussen de middag te bereiken onder telefoonnummer(s): / The undersigned (and / or co-parent / guardian) can be reached by phone at noon (s):