Ruilen en extra dagen

Ruildagen

 

Om u flexibiliteit in uw agenda te geven is het 12 keer per jaar mogelijk om een gereserveerde opvang dag te ruilen, mits de gewenste opvang dag binnen één maand wordt geruild en dat dit rooster technisch mogelijk is. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@borus.nl. Is uw kind ziek, stuur dan voor 08.30 een mail om uw kind af te melden zodat u de ziektedag kunt gebruiken als ruildag. Officiële feestdagen kunnen niet als ruildag gebruikt worden.

 

Afnemen extra dag(deel) incidenteel

 

Het is mogelijk om incidenteel een extra dag of dagdeel af te nemen of om een dag te ruilen (ruildag:  max. 12 keer per jaar en de ruildag dient binnen één maand te vallen). Als op de vaste stamgroep/basisgroep van uw kind geen plaats is, is het mogelijk om uw kind op te vangen in een andere stamgroep. Dit wordt besproken worden met u en ook schriftelijk worden vastgelegd. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het formulier extra opvang. Voorkeur is en blijft wel om uw kind in de eigen vaste stamgroep/basisgroep op te vangen, maar indien dit niet mogelijk is en extra opvang gewenst is, dan kan dit op deze manier op een andere stamgroep/basisgroep. Dit kan met de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind worden besproken en kortgesloten.

 

Afnemen extra dag structureel

 

Het structureel afnemen van een extra dag kunt u bespreken met de manager planning en administratie op het hoofdkantoor van BORUS. Uitgangspunt is dat  deze extra dag afgenomen wordt op zijn/haar oorspronkelijke stamgroep/basisgroep. Als er op de vaste stamgroep/basisgroep geen mogelijkheid is dan kan in overleg met u besloten worden om uw kind tijdelijk op een andere stamgroep/basisgroep te plaatsen. Wij vragen u schriftelijk toestemming hiervoor te geven. Uw kind mag dan maximaal één andere groep hebben en maximaal 2 stamgroepsruimtes  (in geval van dagopvang) gebruiken. Zodra er weer plaats is op de oorspronkelijke stamgroep/basisgroep wordt uw kind weer overgeplaatst naar zijn/haar oorspronkelijke stamgroep/basisgroep. In de (nieuwe) plaatsingsovereenkomst wordt vermeld op welke dag, welke groep en per wanneer uw kind weer in zijn/haar eigen groep geplaatst kan worden.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182